WSPÓLNOTA PORZĄDKOWA

Sprzątanie kościoła oraz salek parafialnych. Spotkania w każdy wtorek oraz piątek od godziny 11.45 do 13.30.

BIURO RADIA MARYJA

Grupa rozwijająca dzieła ewangelizacji przez osoby świeckie, zachęcająca do słuchania Radia Maryja oraz kolportująca prasę katolicką. Organizuje pielgrzymki oraz przyjmuje ofiary na cele katolickiego Radia Maryja. Biuro czynne jest w każdą środę o 9.00 do 11.00 oraz od 16.00 do 18.00 w holu przy kancelarii parafialnej.

CARITAS

Przygotowanie i udzielanie różnorakiej pomocy osobom potrzebującym. Spotkania w każdy czwartek od 9.00 do 11.00 w domu katechetycznym na parterze.

RADA PARAFIALNA

Rada składająca się z duchownych  i świeckich powoływanych przez Proboszcza na okres 5 lat, wspierająca Proboszcza poprzez opiniowanie spraw dotyczących parafii; formułowanie propozycji dotyczących pracy parafialnej, zarządzania dobrami materialnymi parafii itp. Na spotkaniach członkowie pogłębiają również swoją dojrzałość duchową i wiedzę religijną. Spotkania odbywają się po zarządzeniu przez ojca Proboszcza.

BIBLIOTEKA PARAFIALNA

Wypożyczanie książek i filmów o tematyce religijnej. Biblioteka jest otwarta w każdą środę od 9.00 do 11.00 oraz od 16.30 do 18.30 w domu katechetycznym przy wejściu.

NADZWYCZAJNI SZAFARZE KOMUNII ŚWIĘTEJ

Mężczyźni zaangażowani w pomoc w udzielaniu Komunii świętej na Mszach w kościele a przede wszystkim w roznoszenie Komunii w każdą niedzielę do domów chorych i starszych parafian.

REDAKCJA „U OBLATÓW”

Przygotowanie materiałów, pisanie artykułów oraz składu gazetki parafialnej. Zespół spotyka się raz w miesiącu według potrzeb.

DOROŚLI LEKTORZY SŁOWA BOŻEGO

Wspólnota, posługująca czytaniem SŁOWA BOŻEGO podczas Mszy świętych. Każda osoba zaangażowana w wspólnotę ma wyznaczony dyżur na konkretnej MSZY.