Dobrze, że jesteś!

Bardzo cieszymy się, że chcesz w naszej parafii przygotować się do przyjęcia sakramentu bierzmowania. W naszej parafii udzielamy go w VIII klasie szkoły podstawowej, po rocznym przygotowaniu.

  • Młodzież chcąca otrzymać sakrament bierzmowania zgłasza się indywidualnie na początku roku szkolnego do kancelarii parafialnej w celu zapisania się na katechezy przygotowawcze.
  • Jeżeli kandydat nie był ochrzczony w naszej parafii, zobowiązany jest dostarczyć świadectwo chrztu (dokument można uzyskać tylko w parafii, gdzie było się ochrzczonym).
  • Jeśli kandydat nie mieszka na terenie naszej parafii, a tutaj chciałby przyjąć sakrament bierzmowania, należy dostarczyć do naszej kancelarii pozwolenie na przyjęcie bierzmowania poza parafią zamieszkania.

W sprawach dotyczących bierzmowania prosimy o kontakt bezpośrednio z o. Jarosławem Koniecznym OMI.

Ankieta do bierzmowania – ściągnij

Poniżej istotne informacje, dotyczące przygotowania do sakramentu bierzmowania.

1. Przygotowanie do sakramentu bierzmowania dokonuje się przez:

a) lekcję religii w szkole,

b) katechezę parafialną.

2. Przygotowanie przez katechezę szkolną obejmuje:

a) uczestnictwo w lekcji religii we wszystkich klasach szkoły podstawowej;

3. Przygotowanie w parafii obejmuje:

a) roczny cykl katechez

b) młodzież przyjmuje sakrament bierzmowania we własnej parafii, mimo że szkoła, do której uczęszcza, leży poza parafią – odwołując się do postanowienia Konferencji Episkopatu Polski. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość porozumienia się księży proboszczów co do bierzmowania w innej parafii;

c) do sakramentu bierzmowania może zostać dopuszczona młodzież po ukończeniu pełnego cyklu formacji, tzn. w VIII klasie szkoły podstawowej, która zdała egzamin z wiedzy religijnej;

d) młodzież przygotowująca się do tego sakramentu uczestniczy w formacji wewnętrznej, która obejmuje:

– uczestnictwo we Mszy świętej niedzielnej,

– udział w rekolekcjach,

– uczestniczenie w nabożeństwach okresowych; różaniec, majowe i inne,

– regularne przystępowanie do sakramentu pokuty,

4. W parafii NSPJ na Koszutce młodzież uczęszcza na niedzielne Msze św. o godz. 18.00 i wówczas podawane są szczegółowe ogłoszenia dotyczące sakramentu bierzmowania.