• TERMINARZ:
  • 5 czerwca (sobota) – rozpoczęcie o godz. 12:00, egzamin dopuszczający do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania (kandydat odpowiada na dwa pytania – pierwsze to opowiedzenie o wybranym przez siebie patronie na bierzmowanie, drugie to opowiedzenie o jednym z darów Ducha Świętego, który wybiera o. Piotr). Pobierz: 7 DARÓW DUCHA ŚWIĘTEGO – definicje
  • 8, 9 i 10 czerwca (wtorek, środa, czwartek) – godz. 19:00 – próby przed Uroczystością Bierzmowania. Świadków kandydatów do bierzmowania proszę o obecność na próbie w czwartek.
  • 14 czerwca (poniedziałek) – godz. 16:30 – obowiązkowa spowiedź dla kandydatów do bierzmowania, świadków. Rodzice również mogą przyjść do spowiedzi, do czego bardzo zachęcamy.
  • 15 czerwca (wtorek) – godz. 16:30 – uroczysta Msza Święta z udzieleniem Sakramentu Bierzmowania. Uroczystości będzie przewodniczył ks. abp Wiktor Skworc, metropolita katowicki. W kościele pojawiamy się już o godz. 16:10.
 • ŚWIADKOWIE DO BIERZMOWANIA – PRAKTYCZNE INFORMACJE!
  Każdy kandydat do bierzmowania powinien mieć świadka przyjęcia sakramentu. Zaleca się, żeby to był jeden z chrzestnych (jeśli istnieje taka możliwość). Może to być jednak każda inna osoba, która jest już po bierzmowaniu, ukończyła 16 rok życia i prowadzi życie zgodne z nauką Ewangelii. Jeśli świadkiem bierzmowania będzie osoba spoza naszej parafii, to powinna udać się do swojej parafii zamieszkania i uzyskać odpowiednie zaświadczenie. Zaświadczenie oraz dane świadka (imię i nazwisko) należy dostarczyć do biura parafialnego lub bezpośrednio do o. Piotra Prauzner-Bechcickiego OMI.

Dobrze, że jesteś!

Bardzo cieszymy się, że chcesz w naszej parafii przygotować się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. W naszej parafii udzielamy go w VIII klasie szkoły podstawowej, po rocznym przygotowaniu. Młodzież chcąca otrzymać sakrament bierzmowania zgłasza się indywidualnie na początku roku szkolnego do kancelarii parafialnej w celu zapisania się na katechezy przygotowawcze.

Jeżeli kandydat nie był ochrzczony w naszej parafii, zobowiązany jest dostarczyć  świadectwo chrztu (dokument można uzyskać tylko w parafii, gdzie było się ochrzczonym). Jeśli kandydat nie mieszka na terenie naszej parafii, a tutaj chciałby przyjąć sakrament bierzmowania, należy dostarczyć do naszej kancelarii pozwolenie na przyjęcie bierzmowania poza parafią zamieszkania.

Kontakt z o. Piotrem w sprawie przygotowania do bierzmowania: bierzmowanie.koszutka@gmail.com

Deklaracja kandydata do bierzmowania – Ściągnij

Poniżej istotne informacje, dotyczące przygotowania do sakramentu bierzmowania.

1. Przygotowanie do sakramentu bierzmowania dokonuje się przez:

a) lekcję religii w szkole,

b) katechezę parafialną.

2. Przygotowanie przez katechezę szkolną obejmuje:

a) uczestnictwo w lekcji religii we wszystkich klasach szkoły podstawowej;

3. Przygotowanie w parafii obejmuje:

a) roczny cykl katechez

b) młodzież przyjmuje sakrament bierzmowania we własnej parafii, mimo że szkoła, do której uczęszcza, leży poza parafią – odwołując się do postanowienia Konferencji Episkopatu Polski. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość porozumienia się księży proboszczów co do bierzmowania w innej parafii;

c) do sakramentu bierzmowania może zostać dopuszczona młodzież po ukończeniu pełnego cyklu formacji, tzn. w VIII klasie szkoły podstawowej, która zdała egzamin z wiedzy religijnej;

d) młodzież przygotowująca się do tego sakramentu uczestniczy w formacji wewnętrznej, która obejmuje:

– uczestnictwo we Mszy świętej niedzielnej,

– udział w rekolekcjach,

– uczestniczenie w nabożeństwach okresowych; różaniec, majowe i inne,

– regularne przystępowanie do sakramentu pokuty,

4. W parafii NSJP na Koszutce młodzież uczęszcza na niedzielne Msze św. o godz. 18.00 i wówczas podawane są szczegółowe ogłoszenia dotyczące sakramentu bierzmowania.

KURS ONLINE "UWIERZ W DUCHA"

Uwierz w Ducha #17


Uwierz w Ducha #16


Uwierz w Ducha #15


Więcej