Jako Oblaci jesteśmy przeznaczeni przede wszystkim do głoszenia Ewangelii. Naszym hasłem jest: „Głosić Ewangelię ubogim posłał mnie Pan”. Dlatego do naszych zadań należy prowadzenie rekolekcji i misji parafialnych.

W naszym klasztorze jest grupa Ojców, którzy są przeznaczeni do tej posługi:

 • Ojciec Krzysztof Jezierski OMI
 • Ojciec Lucjan Osiecki OMI
 • Ojciec Arkadiusz Sędzielowski OMI
 • Ojciec Franciszek Bok OMI
 • Ojciec Robert Grabka OMI

Zamówić rekolekcje można w klasztorze Misjonarzy Oblatów w Katowicach – u Ojca Superiora (katowice@oblaci.pl) lub u któregoś z rekolekcjonistów.

Wskazówki dotyczące rekolekcji:

 • Na miesiąc przed rekolekcjami w kościele może już rozbrzmiewać modlitwa za rekolekcje
  i o błogosławieństwo dla prowadzącego. Dobrą rzeczą jest raz w tygodniu poświęcić
  czas na adorację przed Najświętszym Sakramentem w powyższej intencji.
 • Warto, aby wierni wiedzieli w jakich dniach i godzinach oraz w jakim konfesjonale
  spowiada rekolekcjonista.

Wskazówki dotyczące misji parafialnych:

MISJE PARAFIALNE – szczególny rodzaj rekolekcji otwartych (publicznych), które przeprowadza się co kilka lat ( przeważnie 10) dla całej parafii celem umocnienia i odnowienia życia wiary. Kodeks Prawa Kanonicznego nakazuje organizowanie misji. Kanon 770 zawiera następujący zapis: Proboszczowie zgodnie z zarządzeniem biskupa diecezjalnego powinni w pewnych okresach organizować to przepowiadanie, które nazywa się rekolekcjami i świętymi misjami, lub inne formy przepowiadania dostosowane do miejscowych potrzeb. Misje parafialne trwają zwykle cały tydzień, podczas którego w odpowiednich porach głosi się wiernym nauki (kazania) o zasadniczych prawdach wiary i moralności, odprawia nabożeństwa. Misje parafialne kończą się spowiedzią i Komunią św. oraz uroczystością poświęcenia krzyży misyjnych. Misje święte prowadzi dwóch  misjonarzy.


Do zadań wspólnoty parafialnej należy:

 • Przygotowanie parafii przez modlitwę w intencji misji. Chodzi tu zarówno o modlitwę osobistą, jak i wspólnotową.
 • Informacja na temat zbliżających się misji.
 • Przygotowanie przez głoszenie słowa Bożego.
 • Przygotowanie misji w wymiarze zewnętrznym.
 • Trzeba wykorzystać różne okazje duszpasterskie do zapowiedzi misji świętych. Krótkie o niej wzmianki mogą być z okazji:
  – Bożego Narodzenia,
  – Wielkanocy,
  – kolędy,
  – odpustu parafialnego,
  – spotkań w kancelarii parafialnej,
  – pogrzebów, zwłaszcza jeśli jest dużo obcych ludzi,
  – lekcji religii dla dzieci i młodzieży,
  – kursów przedmałżeńskich.

 

 • W ramach dalszego przygotowania:
  – wykonać plansze z programem misyjnym,
  – wydrukować misyjny program dla każdej rodziny,
  – w gazecie parafialnej podać informacje o misjach świętych,
  – z grupami parafialnymi przeprowadzić nabożeństwo w intencji misji św.
 • To przygotowanie należy zacząć trzy lub cztery miesiące wcześniej. Ma ono za zadanie wytworzenie w parafii odpowiedniego nastroju zbliżających się misji świętych. Wiernych należy wezwać do modlitwy, umartwienia, apostolstwa:
  – poprosić chorych o modlitwy i ofiarowanie cierpień za misje św.,
  – dzieciom i młodzieży mówić o misjach św.,
  – zapewnić modlitwy zakonów kontemplacyjnych,
  – wykorzystać niedziele do apostolstwa misyjnego,
  – wykorzystać nieustanną nowennę i inne maryjne nabożeństwa do apostolstwa misyjnego,
  – mówić o misjach św. w konfesjonale,
  – ogłaszać przynajmniej przez dwie niedziele, by nie było w czasie misji św. zabaw czy imprez,
  – wezwać w wioskach do właściwego zorganizowania prac, by znaleźć czas na misje św.,
  – zorganizować odpowiedzialny apostolsko laikat,
  – wysłać ekipy dostarczające program misyjny,
  – duszpasterze powinni czuwać, by ludzie oddani apostolstwu misyjnemu byli taktowni, godni zaufania.

 

MODLITWA   PRZED   MISJAMI   PARAFIALNYMI

Dobry i Miłosierny Boże! Prosimy Cię o błogosławieństwo dla misji, które mają być wielkimi dniami przemiany naszej Parafii. Niech ten czas będzie błogosławiony dla wszystkich mieszkańców naszej Parafii. Pragniemy, aby wszyscy doszli do poznania prawdy i zostali zbawieni. Potrzeba do tego łaski Bożej i dlatego z wielką ufnością wołamy „Przyjdź Królestwo Twoje”. Dopomóż nam przygotować się dobrze do misji świętej, aby wszyscy wyznawcy Jezusa Chrystusa żyli, jak prawdziwi wyznawcy miłości i przebaczenia. Napełnij nas pragnieniem ratowania nie tylko siebie, ale i wszystkich naszych braci i sióstr, żyjących w ciemnościach grzechu i odwróceniu od Boga. Użycz misjonarzom światła i łaski, żeby nas nauczyli, jaka jest wola Boża i co nam służy do zbawienia. Niech Boskie Twoje słowo przez nich głoszone oświeci nas i pouczy, uzdrowi i wzmocni, uświęci i zbawi. Prosimy Cię przez Syna Twego Jezusa Chrystusa. Duchu Święty Boże! Pomagaj misjonarzom i całej Parafii, aby przez misje święte zostało odnowione oblicze naszej Parafii. Matko Kościoła! Bądź Matką Parafii w czasie misji świętej i razem ze świętymi patronami naszymi wspieraj nas swoim wstawiennictwem. Amen.