Intencje mszalne

16 czerwiec 2024 – 23 czerwiec 2024

WSZYSTKIE MSZE ŚWIĘTE NIEDZIELNE I ŚWIĄTECZNE,
A W DNI POWSZEDNIE o 8.00 i 18.00
TRANSMITOWANE SĄ PRZEZ INTERNET – YouTube -oblaci.katowice

16 – 06 – 2024
11 NIEDZIELA ZWYKŁA

6.00
1/ Za + Ryszarda Wiatroka
2/ Za + Małgorzatę Liczberską

7.00
1/ Za + Stefanię Niedźwiedź
2/ Za + Władysława Lisowskiego

8.30
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP

9.00
1/ O dar życia wiecznego w 41 rocznicę śmierci Jana Kraczek i ++ z rodzin Kraczek i Przeklasa
2/ Za + męża Tadeusza Janik w 20 rocznicę śmierci, ++ Helenę i Stefana Janik oraz Irenę i Stanisława Łysoń – z prośbą o łaskę zbawienia

11.00
1/ Za ++ rodziców Antoninę i Stefana Brączek i dziadków z obu stron
2/ Za ++ szwagrów Władysława i Bogusława – z prośbą o Miłosierdzie Boże i radość życia wiecznego
3/ W intencji Jarosława
4/ W intencji Rosalie i Suzanne

13.00
1/ W intencji dzieci przyjmujących sakrament chrztu św. , ich rodziców i rodziców chrzestnych
2/ W intencji Alojzego i całej rodziny (Te Deum)
3/ W intencji Jacka
4/ W intencji Waldemara, żony Krystyny i synów z rodzinami (Te Deum)

14.30
Msza św. ślubna Izabeli i Wojciecha

16.00
1/ W intencji Krzysztofa i Katarzyny
2/ Za ++ rodziców Janinę i Antoniego oraz męża Jana
3/ Za + Zofię Langner w kolejną rocznicę śmierci, męża Bernarda, brata Emila i siostrę Annę – o Miłosierdzie Boże i radość życia wiecznego

17.15
Nabożeństwo czerwcowe

18.00
1/ Za ++ Marię Rafa i Leszka Suławko
2/ Za + ojca Zygmunta Kałużę – o dar Nieba i łaskę zbawienia

21.00
W intencji żyjących i za ++ Parafian

17 – 06 -2024
Wspomnienie św. Brata Alberta Chmielowskiego

6.00
1/ Za + Ryszarda Wiatroka
2/ Za + Małgorzatę Liczberską

7.00
1/ Za + Stefanię Niedźwiedź
2/ Za + Władysława Lisowskiego
3/ Za + szwagra Eugeniusza Bator – o radość życia wiecznego

8.00
1/ Za ++ Izabelę i Stanisława Mikołajczyków
2/ Za + Grażynę Bobrzyńską – intencja od ZP Abiasz – o dar życia wiecznego

17.15
Nabożeństwo czerwcowe

18.00
1/ W intencji dzieci objętych duchową adopcją
2/ Do Dworu Niebieskiego z podziękowaniem za ocalenie z trudnej sytuacji życiowej i uzdrowienie rodziny
3/ Za ++ Antoniego i Ireneusza Lacheta, Aleksandrę i Piotra Jawor oraz Petronelę i Jakuba Słabowskich
4/ Za + męża Stanisława Łysek w 2 rocznicę śmierci – o dar Nieba

18 – 06 – 2024

6.00
1/ Za + Ryszarda Wiatroka
2/ Za + Małgorzatę Liczberską

7.00
1/ Za + Stefanię Niedźwiedź
2/ Za + Władysława Lisowskiego
3/ Za ++ koleżanki Urszulę Cober i Grażynę Bobrzyńską- o dar Nieba

8.00
1/ W intencji czcicieli św. Antoniego i ofiarodawców do skarbon
2/ Za + Marka Rogoż – intencja od ZP Abiasz – o dar życia wiecznego

8.30
Nabożeństwo ku czci św. Antoniego

17.15
Nabożeństwo czerwcowe

18.00
1/ Za + Annę Wantuch w 20 rocznicę śmierci
2/ Za + Krystiana Godziek w 30 dni po śmierci
3/ Za + Stanisławę i Kazimierza Wilczura i ++ z ich rodzin
4/ Za + Jerzego Goika – intencja od sąsiadów z ul. Sokolskiej 48 – o Miłosierdzie Boże i radość życia wiecznego

19 – 06 – 2024

6.00
1/ Za + Ryszarda Wiatroka
2/ Za + Małgorzatę Liczberską
3/ W intencji córki Anny

7.00
1/ Za + Stefanię Niedźwiedź
2/ Za + Władysława Lisowskiego
3/ W intencji Jadwigi

8.00
1/ W intencji Krzysztofa
2/ Za + męża Józefa Wegiera w 10 rocznicę śmierci i + Małgorzatę Żalik, ++ rodziców i rodzeństwo – o radość życia wiecznego

8.30
Nabożeństwo do MBNP

17.15
Nabożeństwo czerwcowe

18.00
1/ Msza św. zbiorowa za ++
2/ Za + Zofię Walla w 1 rocznicę śmierci, ++ rodziców i rodzeństwo
3/ Za + Annę Wantuch w 20 rocznicę śmierci – o zbawienie dusz i przyjęcie do Chwały Nieba

20 – 06 – 2024

6.00
1/ Za + Ryszarda Wiatroka
2/ Za + Małgorzatę Liczberską

7.00
1/ Za + Stefanię Niedźwiedź
2/ Za + Władysława Lisowskiego
3/ W intencji córki Magdy

8.00
1/ Za + Gerarda Świerk – intencja od córki z okazji Dnia Ojca
2/ Za ++ Annę i Jana Królikowskich – z prośbą o dar życia wiecznego

17.15
Nabożeństwo czerwcowe

18.00
1/ W intencji Henryka
2/ Za ++ Bogdana Panek w 2 rocznicę śmierci, Wiesławę i Lucjana Panek, Andrzeja Panek oraz ++ z rodzin Panek, Zimosz i Chwastowicz
3/ Za + Wiktora Biernackiego i ++ z rodzin Biernacki, Stephan, Pentoś i Malec
4/ Za ++ Henryka Pilch, rodziców z obu stron oraz Elfrydę i Jerzego Paszek- o radość życia wiecznego

21– 06 – 2024
Wspomnienie św. Alojzego Gonzagi

6.00
1/ Za + Ryszarda Wiatroka
2/ Za + Małgorzatę Liczberską

7.00
1/ Za + Stefanię Niedźwiedź
2/ Za + Władysława Lisowskiego
3/ W intencji Marii

8.00
1/ Za ++ Barbarę Kubinę z okazji Urodzin, jej męża Jana i ++ z rodzin Kubina, Stachurka, Wawer i Kowal
2/ Za ++ z rodzin Krupa, Jagoda, Strzoda i Kucharczyk
3/ Za ++ Irenę i Adama Respondek, Zdzisława Respondek oraz Paulę Walus  i ++ z rodziny – o dar życia wiecznego

17.15
Nabożeństwo czerwcowe

18.00
1/ Z prośbą o szczęśliwy przebieg operacji
2/ Za + Jana Pawletę, ++ rodziców, rodzeństwo i córkę Renatę Ćwielong
3/ Za ++ Andrzeja Wojtusiaka juniora, Andrzeja Wojtusiaka seniora, Teresę Kamińską, Stanisławę Wojtusiak i Zofię Dudek
4/ Za ++ Kazimierę i Lucjana Hat w rocznicę śmierci i ++ rodziców – z prośbą o radość życia wiecznego

22 – 06 – 2024

6.00
1/ Za + Ryszarda Wiatroka
2/ Za + Małgorzatę Liczberską

7.00
1/ Za + Stefanię Niedźwiedź
2/ Za + Władysława Lisowskiego

8.00
1/ Za ++ Teresę Langer, ++ z rodzin Langer, Szołtysik, Cuber, Grzesica, Józefa Mikulik, krewnych, znajomych i dusze w czyśćcu cierpiące
2/ Za ++ Irenę i Huberta Rudzkich, Brygidę i Pawła Ostyn, Jerzego, Irenę, Gertrudę, Janusza Kozaczkę Jerzego Hadasika, Jerzego Goika i dusze w czyśćcu cierpiące- o radość życia wiecznego

17.15
Nabożeństwo czerwcowe

18.00
1/ Za + tatę Romana w 2 rocznicę śmierci i ++ z rodzin Podleśny, Jakubczyk i Stroiński
2/ Za + Kazimierę Guldan w 40 rocznicę śmierci
3/ Za + Annę Trepkowską w 20 rocznicę śmierci, + Małgorzatę Hatała – o radość życia wiecznego

23 – 06 – 2024
12 NIEDZIELA ZWYKŁA

6.00
1/ Za + Ryszarda Wiatroka
2/ Za + Małgorzatę Liczberską

7.00
1/ Za + Stefanię Niedźwiedź
2/ Za + Władysława Lisowskiego
3/ W intencji Stanisławy oraz dr Anny-Barbary, oraz w intencji personelu oddziału wewnętrznego szpitala w Bogucicach i wszystkich, którzy wspomagali modlitwą i inną pomocą

8.30
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP

9.00
1/ W intencji Dobrochny oraz w intencji Bogusławy i Aleksandra oraz Aliny i Marka i całej rodziny
2/ W intencji Ewy i Romana oraz w intencji Anny

11.00
1/ W intencji Małgorzaty i Piotra
2/ W intencji Laury i Niny oraz całej rodziny
3/ Za + Mariana Geratowskiego z okazji Dnia Ojca- o dar Nieba

13.00
1/ Za + tatę Bolesława w dniu Urodzin i z okazji Dnia Ojca
2/ Za ++ Andrzeja Kiełbasa, Piotra Czerneckiego, Elfrydę Ptok, Alfonsa Ptok i Romę Szymurę – o radość życia wiecznego

16.00
1/ Za + Gerarda Szepe w kolejną rocznicę śmierci, ++ rodziców Wiktorię i Piotra, ++ z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące
2/ Za + ojca Wiktora Maja oraz ++ dziadków Martę i Ludwika Maj – o radość życia wiecznego

17.15
Nabożeństwo czerwcowe

18.00
1/ Za + ks. Władysława Mazura w 47 rocznicę śmierci i jego ++ rodziców
2/ Za ++ Wandę i Witolda Zarzyckich
3/ Za + Stefana Szczepkowskiego – o radość życia wiecznego

21.00
W intencji żyjących i za ++ Parafian