Chrzest jest narodzeniem do nowego życia w Chrystusie. Zgodnie z wolą Pana jest on konieczny do zbawienia, tak jak Kościół, do którego chrzest wprowadza. Skutek chrztu obejmuje: odpuszczenie grzechu pierworodnego i wszystkich grzechów osobistych, narodzenie do nowego życia, przez które człowiek staje się przybranym synem Ojca, członkiem Chrystusa, świątynią Ducha Świętego. Przez fakt przyjęcia tego sakramentu ochrzczony jest włączony w Kościół, Ciało Chrystusa, i staje się uczestnikiem kapłaństwa Chrystusa
(KKK 1277, 1279).

 

 

Z radością przyjmujemy prośby o udzielenie tego sakramentu.
Wcześniej jednak prosimy o:

  1. udział w katechezie przedchrzcielnej (I lub IV czwartek miesiąca o godz. 18:00 w domu katechetycznym)
  2. dostarczenie do kancelarii parafialnej:
    • aktu urodzenia dziecka (odpis)
    • wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców
    • dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, data urodzenia, adres)
    • zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary

Duszpasterze są otwarci na spotkanie i rozmowę,  dlatego wszelkie wątpliwości i pytania w sprawie chrztu prosimy przedstawiać w biurze parafialnym.