NEOKATECHUMENAT

Skierowany do tych, którzy chcą na nowo odkryć łaskę wiary przez powrót do tradycji Kościoła w pierwszych wiekach. Drogą wejścia do wspólnot neokatechumenalnych są prowadzone raz w roku w naszej parafii katechezy (początek w październiku każdego roku). Wspólnoty gromadzą się dwa razy w tygodniu: na nabożeństwie Słowo Bożego w salkach parafialnych według indywidualnego planu każdej ze wspólnot oraz na Eucharystii w sobotni wieczór. Obecnie w parafii istnieje 6 wspólnot neokatechumenalnych.

ODNOWA W DUCHU ŚWIĘTYM

Wspólnota zapraszająca do dojrzałego i nieustannego nawracania się ku Jezusowi Chrystusowi oraz osobistego przyjęcia Osoby Ducha Świętego i życia w Jego obecności i mocy a także posługiwania darami duchowymi (charyzmatami) dla ewangelizacji nie tylko w Odnowie, ale w całym Kościele. Wspólnota spotyka się w każdy wtorek o godz. 19.00 w domu katechetycznym na parterze.

PARAFIALNE KOMÓRKI EWANGELIZACYJNE

Małe grupy spotykające się raz z tygodniu w domach na słuchaniu i wspólnym rozważaniu niedzielnej ewangelii i kazania, dzieleniu się swoim życiem, wspólnej modlitwie wstawienniczej i mobilizowaniu się do ewangelizacji osób, które spotykają. Link do strony WWW

HOREB

W mocy Ducha Świętego pragniemy pogłębiać swoje relacje z Bogiem i innymi ludźmi, kładąc szczególny nacisk na relacje małżeńskie i rodzinne. Więcej: www.horeb.koszutka.pl

znajOMIGrupa znajOMI zrzesza osoby świeckie, które pragną przeżywać swoje życie w charyzmacie św. Eugeniusza de Mazenoda.  Grupa spotyka się przynajmniej raz na kwartał na spotkaniach formacyjnych. Zadaniem formacji jest doprowadzenie uczestników spotkań do większej zażyłości w relacji z Chrystusem, zwiększenie współodpowiedzialności za Kościół oraz wzmocnienie pasji do misji i ewangelizacji w duchu św. Eugeniusza. Kontakt: grupa.znajomi@gmail.com

MĘŻCZYŹNI ŚW. JÓZEFA

Część międzynarodowego ruchu mężczyzn, pragnących ponadprzeciętnego rozwoju swojego życia duchowego poprzez służbę innym, trwanie w Bożej mocy i odkrywanie radości życia według Bożego planu na wzór św Józefa. Spotkania w każdy 1 i 3 poniedziałek miesiąca adoracją Najświętszego Sakramentu o godz. 19.00 w kaplicy adoracji. Link do strony WWW

MAGNIFICAT YOUNG

Odnowa w Duchu Świętym dla ludzi młodych w wieku 20-35 lat. Spotykamy się, by wspólnie uwielbiać Pana Boga, rozważać Słowo Boże
i dzielić się doświadczeniem wiary w naszym życiu. Spotkania odbywają się w każdy piątek
o godzinie 19:00 w domu katechetycznym na
I piętrze.