NEOKATECHUMENAT

Skierowany do tych, którzy chcą na nowo odkryć łaskę wiary przez powrót do tradycji Kościoła w pierwszych wiekach. Drogą wejścia do wspólnot neokatechumenalnych są prowadzone raz w roku w naszej parafii katechezy (początek w październiku każdego roku). Wspólnoty gromadzą się dwa razy w tygodniu: na nabożeństwie Słowo Bożego w salkach parafialnych według indywidualnego planu każdej ze wspólnot oraz na Eucharystii w sobotni wieczór. Obecnie w parafii istnieje 6 wspólnot neokatechumenalnych.

ODNOWA W DUCHU ŚWIĘTYM

Wspólnota zapraszająca do dojrzałego i nieustannego nawracania się ku Jezusowi Chrystusowi oraz osobistego przyjęcia Osoby Ducha Świętego i życia w Jego obecności i mocy a także posługiwania darami duchowymi (charyzmatami) dla ewangelizacji nie tylko w Odnowie, ale w całym Kościele. Wspólnota spotyka się w każdy wtorek o godz. 19.00 w domu katechetycznym na parterze.

PARAFIALNE KOMÓRKI EWANGELIZACYJNE

Małe grupy spotykające się raz z tygodniu w domach na słuchaniu i wspólnym rozważaniu niedzielnej ewangelii i kazania, dzieleniu się swoim życiem, wspólnej modlitwie wstawienniczej i mobilizowaniu się do ewangelizacji osób, które spotykają. Link do strony WWW

HOREB

W mocy Ducha Świętego pragniemy pogłębiać swoje relacje z Bogiem i innymi ludźmi, kładąc szczególny nacisk na relacje małżeńskie i rodzinne. Więcej: www.horeb.koszutka.pl

DOROSŁA NINIWA

Wspólnota osób żyjących charyzmatem NINIWY, które ukończyły 25 rok życia. Spotkania podobnie do NINIWY koncentrują się na: poznawaniu duchowości oblackiej, pogłębionej katechezie, wartościach (dialog, przebaczenie, miłość, itp.), oraz różnorodnej modlitwie. Spotkania odbywają się raz w miesiącu w domu katechetycznym na parterze w salce Niniwy oraz raz w miesiącu w małych grupach w domach uczestników.

MĘŻCZYŹNI ŚW. JÓZEFA

Część międzynarodowego ruchu mężczyzn, pragnących ponadprzeciętnego rozwoju swojego życia duchowego poprzez służbę innym, trwanie w Bożej mocy i odkrywanie radości życia według Bożego planu na wzór św Józefa. Spotkania w każdy 1 i 3 poniedziałek miesiąca o godz. 19.00 w domu katechetycznym na I piętrze. Link do strony WWW