KLUB AA

Wspólnota mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, w rozwiązywaniu wspólnego problemu i pomocy innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu. Spotkania odbywają się w każdy piątek o godz. 18.30 w domu katechetycznym przy wejściu.

 

Spotkania Haz-Anon „Azyl”

Haz-Anon to grupa wsparcia dla osób, którzy mają wśród swoich bliskich czy znajomych osobę uzależnioną od hazardu. UWAGA! SPOTKANIA SĄ CZASOWO ZAWIESZONE! W normalnym trybie spotkania odbywają się w każdy pierwszy, trzeci i piąty (jeżeli jest) wtorek miesiąca o godz. 17:45 w salce Haszlama na I pietrze.

 

KLUB INTELIGENCJI KATOLICKIEJ

Skupia osoby pragnące w sposób świadomy przeżywać i rozwijać powołanie ludzi świeckich w Kościele. W ramach pracy organizowane są spotkania z zaproszonymi ludźmi, specjalistami z różnych dziedzin. Spotkania odbywają się w każdą 2 środę miesiące o godz. 18.00 w domu katechetycznym przy wejściu.

 

WSPÓLNOTA SENIORÓW

Wspólnota spotyka się na modlitwie i rozważaniu prawd wiary zazwyczaj w każdy pierwszy wtorek miesiąca o godz. 15.30 w domu katechetycznym na parterze.

 

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ WILNA

Spotkania odbywają się raz na kwartał.