Śmierć bliskich napełnia nas smutkiem. Jezus jednak daje nam nadzieję, że nie jest ona końcem. W Ewangelii według św. Jana mówi: „Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to?” (J 11, 25-26).

Wierzymy, że Pan Bóg przyjmuje naszych bliskich do siebie i to daje nam pociechę w smutku.

W razie prośby o pogrzeb katolicki w naszej parafii potrzebne są następujące dokumenty:

  1. akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego
  2. zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych oraz wiatyku (Komunii Świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala)

W razie pytań i wątpliwości, prosimy zgłosić się do biura parafialnego.