W piątek, 3 czerwca, w naszej parafii miała miejsce uroczystość udzielenia Sakramentu Bierzmowania. Podczas Eucharystii 60 młodych ludzi (22 dziewcząt i 38 chłopców), po roku przygotowania, otrzymało szczególne wylanie darów Ducha Świętego przez posługę biskupa pomocniczego naszej archidiecezji, ks. Adama Wodarczyka. W kazaniu biskup przypomniał młodym o wielkim przywileju, jaki otrzymują od Pana Boga, ale też o zadaniu jakie z tego wynika – a szczególnie o potrzebie współpracy z Duchem Świętym po to, aby jeszcze bardziej cieszyć się owocami Jego działania w swoim życiu. Młodzieży życzymy, aby swoje życie przeżywała w zgodzie z natchnieniami Ducha Świętego, a przez to stawała się autentycznymi świadkami Pana Boga w swoim środowisku. Dziękujemy jednocześnie o. Jarosławowi Koniecznemu OMI, o. Wojciechowi Turskiemu OMI oraz p. Barbarze Dobosz, za przygotowanie młodzieży do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania przez szkolną katechezę i spotkania w parafii.