2021.01.25 Rocznica powstania Zgromadzenia – foto:Piotr Czypionka