Intencje mszalne

3 grudzień 2023 – 10 grudzień 2023

WSZYSTKIE MSZE ŚWIĘTE NIEDZIELNE I ŚWIĄTECZNE,
A W DNI POWSZEDNIE o 8.00 i 18.00
TRANSMITOWANE SĄ PRZEZ INTERNET – YouTube -oblaci.katowice

03 – 12 –2023
1 NIEDZIELA ADWENTU

6.00
1/ Za + Mariana Zok
2/ Za + Ryszarda Radek

7.00
1/ Za + Przemka Lenca
2/ Za + Józefa Jurczak

8.30
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP

9.00
1/ W intencji Wspólnoty Żywego Różańca
2/ Za + Wiesławę Latos – intencja od Caritas Parafialnej – o dar Nieba

11.00
1/ W intencji Dzieci i Młodzieży z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej z prośbą o dary Ducha Św., zdrowie,
błogosławieństwo Boże i opiekę Niepokalanej
2/ W intencji Zuzanny, jej rodziców i rodziców chrzestnych z prośbą o potrzebne łaski

13.00
1/ W intencji Leosia, jego rodziców i rodziców chrzestnych z prośbą o potrzebne łaski
2/ W intencji Bogny i jego rodziny

16.00
1/ W intencji dzieci poczętych i kobiet w stanie błogosławionym
2/ W intencji żyjących i za ++ Parafian

18.00
1/ Za + Teresę Sikora – intencja od Heleny Szklarczyk
2/ Za + Stanisława Chorzępa – o dar Nieba

21.00
Za + Bahar Natrońską – o radość życia wiecznego

04– 12 -2023
Wspomnienie św. Barbary

6.00
1/ Za + Mariana Zok
2/ Za + Ryszarda Radek

7.00
1/ Za + Przemka Lenca
2/ Za + Józefa Jurczak

8.00
1/ W intencji górników i ich rodzin o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski, a dla ++ o radość życia wiecznego
2/ Za + Bahar Natrońską o dar Nieba

18.00
1/ W intencji kapłanów objętych duchową adopcją
2/ Za + Teresę Sikora – od Róży i Adama Szklarczyk z rodziną
3/ Za + Romana Kałuża – od ZP Abiasz – o dar życia wiecznego

05– 12 – 2023

6.00
1/ Za + Mariana Zok
2/ Za + Ryszarda Radek

7.00
1/ Za + Przemka Lenca
2/ Za + Józefa Jurczak
3/ O pokój na świecie, a szczególnie w naszej Ojczyźnie

8.00
1/ Za ++ Łucję i Ericha Pendziałków
2/ Za + Eberharda Sikorę – od rodziny ze Stryszawy
3/ Za + Bahar Natrońską – o Miłosierdzie Boże i radość życia wiecznego

18.00
1/ Za ++ Marię Plewa, Michalinę Kaszuba i Mariana Budasz
2/ Za ++Mamę Kamilę Teper w 7 rocznicę śmierci i tatę Jerzego Tepera
3/ Za + Pawła Bącalskiego w 1 rocznicę śmierci
4/ Za ++ tatę Stanisława w 4 rocznicę śmierci, mamę Wiktorię i męża Walentyna – o Miłosierdzie Boże i radość życia wiecznego

06 – 12 – 2023
Św. Mikołaja

6.00
1/ Za + Mariana Zok
2/ Za + Ryszarda Radek

7.00
1/ Za + Przemka Lenca
2/ Za + Józefa Jurczak

8.00
1/ Za + Barbarę Kozłowską w 10 rocznicę śmierci
2/ Za + Teresę Sikora- od Stanisława i Henryka Pasierbek ze Stryszawy- o radość życia wiecznego

8.30
Nabożeństwo do MBNP

17.30
Nabożeństwo do MBNP

18.00
1/ Msza św. zbiorowa za ++
2/ Za ++ Henryka Mikołaja Góreckiego, Otylię, Romana i Jadwigę Góreckich
3/ Za + Bahar Natrońską
4/ Za ++ męża Wiesława Morzonka, babcię Brygidę Morzonek, siostrę Basię Krzciuk, rodziców Stefanię i Franciszka Wyjadłowskich – od Teresy – o Miłosierdzie Boże i radość życia wiecznego oraz o zdrowie dla Janiny

07 – 12 – 2023
Wspomnienie św. Ambrożego

6.00
1/ Za + Mariana Zok
2/ Za + Ryszarda Radek

7.00
1/ Za + Przemka Lenca
2/ Za + Józefa Jurczak

8.00
1/ Za + Janinę Reiman, brata Jana, rodziców Bronisławę i Józefa i ++ krewnych
2/ Za + Teresę Sikora- od rodziny ze Stryszawy
3/ Za + Bahar Natrońską – o Miłosierdzie Boże i radość życia wiecznego

18.00
1/ W intencji o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne oraz do służby przy ołtarzu
2/ Za ++ rodziców Irenę Gabańską w 5 rocznicę śmierci, Stanisława Gabańskiego, Helenę i Stanisława Falkus, ++ krewnych z rodzin Gabański, Falkus, Bittner i Jabłoński
3/ Za + Janinę Juźków w kolejną rocznicę śmierci
4/ Za + Marka Duchowicza w 4 rocznicę śmierci, ++ z rodzin Duchowicz i Kurek
5/ Za + Jerzego Dobrzańskiego – o Miłosierdzie Boże i otwarte bramy Nieba

08 – 12 – 2023
UROCZYSTOSĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP

6.00
1/ Za + Mariana Zok
2/ Za + Ryszarda Radek
3/ Za ++ Zofię i Grzegorza Brewczyńskich – o dar życia wiecznego

7.00
1/ Za + Przemka Lenca
2/ Za + Józefa Jurczak
3/ W intencji Hanny, Adama i Jana z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo

8.00
1/ Z podziękowaniem za dobre wyniki badań, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie
2/ Za ++ męża Józefa, siostrę Helenę Jadwisiak i jej syna, rodziców z obu stron, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące
3/ Za + Bahar Natrońską – o Miłosierdzie Boże i radość życia wiecznego

18.00
1/ W intencji Wspólnoty Adoracji Najświętszego Sakramentu
2/ Msza św. oblacka
3/ Za + Stanisławę Ingram w kolejną rocznicę śmierci, tatę Józefa, braci, siostrę i szwagrów
4/ Za + Krystynę Wowerko w 1 rocznicę śmierci
5/ Za ++ Zdzisławę, Zygmunta, Rozalię, Adama Paja, Emilię i Bazylię Faba, Józefa, Piotra, Stanisława Niziorskich, Włodzimierza Miłoska i Marka Davidson – o Miłosierdzie Boże i radość życia wiecznego

09- 12 -2023

6.00
1/ Za + Mariana Zok
2/ Za + Ryszarda Radek

7.00
1/ Za + Przemka Lenca
2/ Za + Józefa Jurczak
3/ W intencji s.Judyty z okazji Imienin, z podziękowaniem za wszelkie dobro, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski

8.00
1/ Za + Władysława Kruczkowskiego w 23 rocznicę śmierci i ++ z rodzin Lipeckich i Kruczkowskich
2/ Za + Eberharda Sikorę – od Heleny Szklarczyk
3/ Za + Bahar Natrońską – o Miłosierdzie Boże i radość życia wiecznego

18.00
1/ W intencji Ryszarda
2/ Za ++ Leszka Dusik w rocznicę śmierci i Alicję Krasowską
3/ Za + Henryka Czerwińskiego w rocznicę śmierci oraz ++ z rodzin Czerwińskich i Piszczek
4/ Za + mamę Barbarę Bartoszewicz w kolejny miesiąc po śmierci
5/ Za + Wiesławę Latos – o spokój duszy i radość życia wiecznego

10 – 12 – 2023
2 NIEDZIELA ADWENTU

6.00
1/ Za + Mariana Zok
2/ Za + Ryszarda Radek
3/ Za + Tomasza Morawca w 28 rocznicę śmierci- o dar życia wiecznego

7.00
1/ Za + Przemka Lenca
2/ Za + Józefa Jurczak

8.30
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP

9.00
1/ Za + Aldonę Świtałę-Bujok
2/ Za + Wiesławę Latos- o Miłosierdzie Boże i łaskę zbawienia

11.00
1/ W intencji Iwony i Mariana
2/ Za + Teresę Sikora – od Marii Chowaniec z Suchej Beskidzkiej- o radość życia wiecznego

13.00
1/ W intencji Daniela oraz w intencji Wiesławy
2/ Za + Stanisława Ruszkowskiego z okazji Urodzin- o dar życia wiecznego

16.00
1/ Za + Eberharda Sikorę – od Henryka i Stanisława ze Stryszawy
2/ Za + Stanisławę Bieniek w 30 dzień po śmierci- o dar życia wiecznego

18.00
Za + Rudolfa i ++ z rodziny o dar życia wiecznego

21.00
1/ W intencji żyjących i za ++ Parafian
2/ Za + Bahar Natrońską – o Miłosierdzie Boże i dar Nieba