Intencje mszalne

22 marzec 2020 – 29 marzec 2020

22 – 03 – 2020
4 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – LAETARE

6.00
Za + Władysława Batko.

7.00
Za + Jarosława Sobolewskiego.

8.30
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP.

9.00
1/ W intencji Joanny i Piotra.
2/ W intencji Pelagii oraz za ++ matkę Julię oraz braci Edwarda i Jana.

11.00
1/ W intencji Danuty.
2/ W intencji Pawła i jego rodziny.
3/ W intencji Huberta i jego rodziców.

13.00
W intencji kapłanów, aby moc Miłosierdzia Bożego kruszyła i wniwecz obracała wszystko co by mogło przyćmić ich świętość.

16.00
1/ Za ++ rodziców Klarę i Waltera Stokowy, Hildegardę i Helmuta Stępniak oraz krewnych obu stron z prośbą o radość życia wiecznego.
2/ Za + Aleksandrę Wrześniowską w 5. rocznicę śmierci oraz ++ z rodziny.

17.15
Gorzkie Żale – nie odbędą się w kościele, proponujemy transmisję w radiu eM.

18.00
Za + Herberta Segeta w 28. rocznicę śmierci – intencja od żony.

21.00
Za + Jana Szwedę w 5. rocznicę śmierci, rodziców Joannę i Roberta, braci Ryszarda, Norberta i Roberta oraz dusze w czyśćcu cierpiące z prośbą o radość życia wiecznego.

23 – 03– 2020

6.00
Za + Władysława Batko.

7.00
Za ++ rodziców Marciniak i Krupa oraz za ++ z rodzin obu stron.

8.00
Za + Alicję Gromadzką o spokój duszy, darowanie win oraz za ++ brata Marcela, ojca Jana i babcię Martę.

9.00
Za + Janusza Lisa z prośbą o spokój duszy i łaskę zbawienia (msza św. żałobna).

18.00
1/ Za ++ Wacława Lenarta i rodziców obu stron.
2/ Za + Jarosława Sobolewskiego.
3/ Za ++ Henrykę i Józefa Wikło oraz pokrewieństwo obu stron, aby dobry Bóg obdarzył ich radością życia wiecznego.
4/ Za ++ ojca Mariana Mazura w 2. rocznicę śmierci, mamę Irenę oraz teściów Wiesławę i Czesława Michalskich z prośbą o dar nieba.

24 – 03– 2020

6.00
Za + Władysława Batko.

7.00
Za + Irenę Kopiec.

8.00
1/ Za + siostrę Irenę i jej męża Jana z prośbą o łaskę zbawienia.
2/ Za + Feliksa Bociana z prośbą o radość życia wiecznego.

18.00
1/ Za + męża Czesława Floriańskiego w 3. rocznicę śmierci oraz ++ rodziców Józefa i Mariannę, braci Edwarda, Lucjana, Tadeusza, Kazimierza i Albina z prośbą o radość życia wiecznego.
2/ Za ++ Emilię i Romana Sieja, Józefę i Czesława Jędrysiak.
3/ Za + Jerzego Korczyńskiego w dniu urodzin z prośbą o radość życia wiecznego.
4/ Za + Jarosława Sobolewskiego.
5/ Za + Jadwigę Piacko – intencja od sąsiadów z ul. Misjonarzy Oblatów 31D.

25 – 03 – 2020
UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO

6.00
Za + Jarosława Sobolewskiego.

7.00
1/ Za + Władysława Batko.
2/ Za + Kornelię Karczewską – intencja od wnuczki Ewy z rodziną.

8.00
1/ Za + Annę Markowską.
2/ Za ++ Zdzisława Weissa w 3. rocznicę śmierci, brata Jana Wilda, siostrę Teresę Wild i rodziców obu stron z prośbą o radość życia wiecznego.
3/. Za + Mariannę Krawczyk w 30 dni po śmierci.

8.30
Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

17.15
Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

18.00
1/ W intencji dzieci objętych duchową adopcją.
2/ W intencji Marty jej rodziców i rodziców chrzestnych.
3/ W intencji męża Olafa.
4/ W intencji córki Marii.
5/ W intencji Danuty.

26 – 03 – 2020

6.00
Za + Władysława Batko.

7.00
Za + Jarosława Sobolewskiego.

8.00
1/ Za ++ ciocię Irmgadę i wujka Ryszarda, ich rodziców i rodzeństwo z prośbą o zbawienie ich dusz i radość życia wiecznego.
2/ Za ++ Barbarę Potempę oraz męża Mirosława Pojdę z prośbą o radość życia wiecznego.

18.00
1/ W intencji Heleny i za ++ Stefana i Karolinę Pelczar oraz ++ z rodziny.
2/ Za + Mikołaja Greń w 15. rocznicę śmierci oraz ++ rodziców z prośbą o radość życia wiecznego.
3/ Za ++ Leona Janas w 36. rocznicę śmierci, Helenę Janas w 12. rocznicę śmierci oraz za ++ z rodzin obu stron z prośbą o dar życia wiecznego.
4/ Za + Irenę Jagielską w 1. rocznicę śmierci z prośbą o dar życia wiecznego.

18.30
Nabożeństwo do św. O. Pio.

27 – 03 – 2020

6.00
Za + Władysława Batko.

7.00
Za + Julię Karlińską w 82. rocznicę ziemskich urodzin oraz za + Joannę Nurzyńską z okazji 57. rocznicy ziemskich urodzin.

8.00
W intencji Janiny, jej siostry Krystyny, bratowej Zofii i bratanicy Bernadety.

17.15
Droga Krzyżowa – nie odbędzie się w kościele, proponujemy transmisję w radiu eM.

18.00
1/ Za + żonę Ewę Radek w 4. rocznicę śmierci.
2/ Za ++ Małgorzatę Szeję w dniu urodzin i jej męża Jerzego z prośbą o spokój ich dusz – intencja od sąsiadów z ul. Widok 8.
3/ Za ++ rodziców Józefa i Anielę Patek w kolejne rocznice śmierci oraz wszystkich ++ z rodziny.
4/ Za + Jarosława Sobolewskiego.
5/ Za ++ Lucjana Króla z okazji 80. rocznicy urodzin, jego żony Wandy i ++ z rodziny z prośbą o radość życia wiecznego.

28 – 03 – 2020

6.00
Za + Władysława Batko.

7.00
Za + Bernarda Grajewskiego od Zakładu Pogrzebowego ABIASZ.

8.00
W intencji syna Wojtusia.

18.00
1/ Za + Cecylię Piszczek i ++ z rodziny z prośbą o radość życia wiecznego.
2/ Za + Jarosława Sobolewskiego.
3/ Za ++ rodziców Alicję i Zbigniewa Hausner, brata Jana Hausnera i dziadków obu stron.
4/ Za + męża Alfreda Poradę w 17. rocznicę śmierci i w 90. rocznicę urodzin oraz ++ brata Bernarda Wyrwałkę w 2.rocznicę śmierci, rodziców, rodzeństwo i krewnych obu stron.
5/ Za + Reginę Szlachta od Zakładu pogrzebowego ABIASZ.

NIEDZIELA 29 – 03 – 2020
5 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

6.00
Za + Władysława Batko.

7.00
W intencji żyjących i ++ parafian.

8.30
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP.

9.00
1/ O pomyślność dla naszej Ojczyzny i o pokój na świecie.
2/ W intencji Urszuli i jej rodziny.
3/ W intencji Marii i całej rodziny.

11.00
W intencji Wiktorii, brata i rodziców.

13.00
Za + mamę babcię i prababcię Helenę Grzelewską w 13. rocznicę śmierci oraz za + ojca Tadeusza Grzelewskiego z prośbą o radość życia wiecznego.

16.00
1/ Za ++ rodziców i teściów, Stanisława w 33. rocznicę śmierci i Irenę Gabańskich, Helenę i Stanisława Falkus oraz krewnych obu stron z prośbą o radość życia wiecznego.
2/ Za ++ rodziców Wandę i Stanisława Drożdżaków od dzieci z prośbą o radość życia wiecznego.

17.15
Gorzkie Żale – nie odbędą się w kościele, proponujemy transmisję w radiu eM.

18.00
1/ Za + Jarosława Sobolewskiego.
2/ Za + Halinę Wyrwę z prośbą o spokój duszy.

21.00
Za ++ Alfredę Graca, rodziców Władysławę i Franciszka, siostrę Mariannę i brata Czesława oraz Janinę i Augusta Ginter z prośbą o spokój ich dusz.