o. BARTOSZ MADEJSKI OMI

proboszcz

tel. 32 259 82 30

e-mail: najsercej@koszutka.pl

 

o. KRZYSZTOF WOLNIK OMI

wikariusz

tel. 32 607 21 97

 

o. BOGUSŁAW HARLA OMI

wikariusz

tel. 32 607 21 96

o. MACIEJ DRZEWICZAK OMI

wikariusz

tel. 32 607 21 95

 

 

o. SŁAWOMIR MATORYN OMI

wikariusz

tel. 32 607 21 98