o. BARTOSZ MADEJSKI OMI

proboszcz

tel. 32 259 82 30

e-mail: najsercej@koszutka.pl

 

o. BOGUSŁAW HARLA OMI

wikariusz

tel. 32 607 21 96

o. SŁAWOMIR MATORYN OMI

wikariusz

tel. 32 607 21 98

 

 

dk. PIOTR MALCZEWSKI OMI

 

tel. 32 607 21 95

o. WOJCIECH TURSKI OMI

wikariusz

tel. 32 607 21 97