Z Ewangelii na dziś

12.12.2017 (Mt 18,12-14) Przez to, że słyszymy, co nie jest wolą Boga (mówi o tym Jezus) poznajemy zarazem, co jest Jego wolą. A jest nią życie! Bóg jest promotorem życia! Wszystko czyni,...