Bierzmowania udzielamy w VIII klasie szkoły podstawowej, po rocznym przygotowaniu. Młodzież chcąca otrzymać sakrament bierzmowania zgłasza się indywidualnie we wrześniu do kancelarii parafialnej w celu zapisania się na katechezy przygotowawcze. Jeżeli kandydat nie był ochrzczony w naszej parafii, zobowiązany jest dostarczyć  świadectwo chrztu (dokument można uzyskać tylko w parafii, gdzie było się ochrzczonym).

 

1. Przygotowanie do sakramentu bierzmowania dokonuje się przez:

a) lekcję religii w szkole,

b) katechezę parafialną.

2. Przygotowanie przez katechezę szkolną obejmuje:

a) uczestnictwo w lekcji religii we wszystkich klasach szkoły podstawowej;

3. Przygotowanie w parafii obejmuje:

a) roczny cykl katechez

b) udział raz na semestr szkolny w Spotkaniu Młodzieży

c) młodzież przyjmuje sakrament bierzmowania we własnej parafii, mimo że szkoła, do której uczęszcza, leży poza parafią – odwołując się do postanowienia Konferencji Episkopatu Polski. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość porozumienia się księży proboszczów co do bierzmowania w innej parafii;

d) do sakramentu bierzmowania może zostać dopuszczona młodzież po ukończeniu pełnego cyklu formacji, tzn. w VIII klasie szkoły podstawowej, która zdała egzamin z wiedzy religijnej;

e) młodzież przygotowująca się do tego sakramentu uczestniczy w formacji wewnętrznej, która obejmuje:

– uczestnictwo we Mszy świętej niedzielnej,

– udział w rekolekcjach,

– uczestniczenie w nabożeństwach okresowych; różaniec, majowe i inne,

– regularne przystępowanie do sakramentu pokuty,

4. W parafii NSJP na Koszutce młodzież uczęszcza na niedzielne Msze św. o godz. 18.00 i wówczas podawane są szczegółowe ogłoszenia dotyczące sakramentu bierzmowania.