W dniach 20-24 marca odbyły się w naszej parafialnej wspólnocie rekolekcje wielkopostne. Poprowadził nas w nich przełożony naszej katowickiej wspólnoty oblackiej, o. Waldemar Janecki OMI. Poruszył w naukach tak bardzo aktualny temat pokoju. Przesłanie pokoju jest dla wszystkich dostępne, abyśmy mogli żyć w bliskiej i zażyłej relacji z Bogiem. Środkami do osiągnięcia daru pokoju są wskazane przez o. Waldemara m.in. przebaczenie, kontakt ze słowem Bożym, walka z naszymi wadami i obojętnością.

Dziękujemy o. Waldemarowi za wygłoszone do nas słowo Boże, a naszym parafianom za uczestnictwo w naukach rekolekcyjnych. Niech ten święty czas otworzy nas wszystkich na dar pokoju i uczyni jego świadkami w naszym życiu.