Ojciec Daniel Biedniak z naszej wspólnoty wyruszył za ocean do kanadyjskiej Polonii. Powodem była pierwsza historyczna peregrynacja Relikwii Krzyża Świętego w naszej oblackiej parafii pw. Maksymiliana Marii Kolbego w Missisauga. Miała ona miejsce w dniach 7-14 października 2018r. O. Daniel został poproszony o wygłoszenie rekolekcji peregrynacyjnych. Nosiły one tytuł: „Stopy w śladach Jezusa ukrzyżowanego”. „Homilie – jak dzieli się o. Daniel – dotyczyły tajemnicy krzyża i Jego znaczeniu w życiu człowieka, o wielkiej miłości Boga objawionej w Jezusie ukrzyżowanym i o krzyżu który jest inspiracja do kroczenia za Zbawicielem także dziś”.

Cennym towarzyszem i zapewne również inspiracją dla kapłaństwa o. Daniela stał się bp Antoni Długosz, który w tym samym czasie przebywał w naszej kanadyjskiej parafii.

Bardzo się cieszymy, że istnieje pomost pomiędzy oblacką wspólnotą katowicką a kanadyjską. Dziękujemy za zaufanie, jakim został obdarzony o. Daniel, który w 2017 roku pełnił posługę wielkopostnego rekolekcjonisty dla tamtejszej Polonii. Oby czas peregrynacji Relikwii Krzyża Świętego, który sami mamy w naszej głębokiej pamięci, zaowocował przemianą serca i umocnieniem wiary w Ukrzyżowanego Pana.