Panu Profesorowi Julianowi Gembalskiemu dziękujemy za wspaniały koncert.