13 i 14 kwietnia, zespół uwielbienia „Szczęśliwi obecnością Pana” wraz z o. Piotrem Prauzner-Bechcickim OMI zagrał uwielbienie we Wrocławiu. Zostali zaproszeni przez tamtejszego kapelana więziennego, o. Roberta Żukowskiego OMI, aby śpiewem i modlitwą uwielbienia włączyć się w 24-godzinną adorację Najświętszego Sakramentu. Część tej adoracji odbywała się w piątek wieczorem w kościele św. Jerzego przy naszej oblackiej parafii na Popowicach we Wrocławiu, a druga część w zakładzie karnym półotwartym na ulicy Fiołkowej, gdzie o. Robert posługuje jako kapelan.

Zakład karny półotwarty na ul. Fiołkowej we Wrocławiu