Tym razem naszym duchowym przewodnikiem stał się mieszkaniec naszego klasztoru, o. Sławomir Stawicki OMI. Na co dzień zajmuje się duszpasterstwem we Wspólnocie Dobrego Pasterza. Styka się w swojej posłudze z ludźmi marginesu, ubogimi i bezdomnymi. Za temat przewodni obrał zdanie z 1 Listu św. Jana Apostoła: „Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam” (1J 4, 16). Kaznodzieja przypomniał nam, że to właśnie osobiste doświadczenie miłości popycha nas do służby drugiemu człowiekowi. Było to ważne ze względu na to, że dzień skupienia poprzedzał 202. rocznicę powstania naszego Zgromadzenia. W jednej z konferencji o. Sławomir przypomniał duchowy testament naszego Założyciela: „Zachowujcie między sobą miłość, miłość, miłość a na zewnątrz gorliwość o zbawienie dusz”. Ważna jest kolejność. Przed zaangażowaniem na zewnątrz potrzebne jest wewnętrzne doświadczenie bycia kochanym. To, jako oblaci, odnajdziemy tylko w zażyłej relacji z Chrystusem. O. Sławomir, opierając się na świadectwie św. Brata Alberta Chmielowiskiego, zachęcił nas, żebyśmy szukali obecności Jezusa nie tylko we wspólnych modlitwach, nabożeństwach i sprawowanych sakramentach, ale w drugim człowieku. W tym drugim nie ma Go mniej niż w pierwszym. Jest On tam tak samo, jak w kościelnych obrzędach i liturgii.

Dziękujemy o. Sławomirowi za głębokie przemyślenia i łamanie wobec nas słowa Chrystusa. Modlimy się i polecamy również modlitwie wszystkich niełatwą posługę o. Sławka na ulicach Katowic i nie tylko.