Kim jesteś oblacie? – tym pytaniem wprowadził nas w dzień skupienia nasz współbrat i domownik katowickiego klasztoru, o. Daniel Biedniak OMI. Regularnie staramy się organizować taki dzień, aby pochylić się nad naszą zakonną i oblacką drogą. Ojciec Daniel podał nam trzy ścieżki, którymi mogliśmy przez ten dzień pójść w naszym rozważaniu. Oblat jest: 1) człowiekiem spotkania 2) człowiekiem dialogu 3) człowiekiem godnym naśladowania. W każdej z tych trzech ścieżek kryje się Boże powołanie, wezwanie i wsparcie na tej drodze. Dziękujemy o. Danielowi za postawione nam pytanie – kim jesteś oblacie?. Ono dotyczy naszej tożsamości, a jej przecież nie chcemy stracić. Takie samo pytanie każdy sobie może zadawać, aby nie stracić swojej tożsamości jako człowieka, rodzica, małżonka i chrześcijanina. Polecamy o. Daniela Bożej opiece i dziękujemy za wygłoszone słowo.