Ojcowie: Daniel Biedniak OMI i Piotr Prauzner-Bechcicki OMI wygłosili kolejną misję. Tym razem w Węgrzcach, miejscowości tuż nad Krakowem. Czas przepełniony był licznymi spotkaniami z ludźmi, zasłuchaniem w słowo Boże. Odbywał się w szczególnym klimacie przygotowania do Uroczystości Zesłania Ducha Świętego. Dlatego również w tym celu miało miejsce czuwanie modlitewne w Wigilię tej uroczystości.

Dziękujemy ks. Proboszczowi za miłe i ciepłe przyjęcie, ludziom za świadectwo wiary i zasłuchania w słowo Boże. Modlimy się, aby czas tej misji wydał obfite owoce Ducha Świętego, o których napisał św. Paweł w Liście do Galatów: „Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie” (Ga 5, 22-23).