Poprowadził go dla nas biskup pomocniczy naszej archidiecezji, ks. Adam Wodarczyk. Przed przyjęciem święceń biskupich był czynnie zaangażowany w dzieło oazowe Ruchu Światło-Życie. Dlatego też w swoich konferencjach odwoływał się często do założyciela tego ruchu, sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. Poprzez swoje słowo zachęcił nas do zachowywania postawy wiary, która popycha do działania na rzecz Królestwa Bożego w myśl zasady: „w pewnych sytuacjach nie należy pytać, czy wolno coś robić, ale czy trzeba coś zrobić”. Bezkompromisowy i radykalny w tym myśleniu był ks. Blachnicki tworząc dzieło, które dziś rozwija się na całym świecie. Ksiądz biskup zachęcił nas również do tworzenia nowej kultury życia, która ma być lekarstwem wobec chorób świata i człowieka współczesnego. Taką sytuację wyprorokował już ponad 30 lat wcześniej ks. Blachnicki. Przez to również i teraz te słowa są bardzo aktualne i domagają się naszej odpowiedzi i czynnego zaangażowania w ewangelizację i pozyskiwanie ewangelizatorów.

Dziękujemy księdzu biskupowi Adamowi za świadectwo i podzielenie się swoimi przemyśleniami. Dziękujemy za pasję, z jaką mówił o ks. Blachnickim. Modlimy się o jak najlepsze owoce jego pasterskiej i biskupiej posługi w Katowicach i nie tylko. Modlimy się również o rychłą beatyfikację sługi Bożego ks. Blachnickiego.