Kolędnicy misyjni

Dzieci z Oblackiego Koła Misyjnego kolędują po domach naszych parafian, którzy wyrazili taką chęć.

Możliwość zgłoszeń w kancelarii parafialnej do 20 stycznia.