JE Orbit SlideShow

Wspólnoty

Wspólnoty Formacyjne

Skierowany do tych, którzy chcą na nowo odkryć łaskę wiary przez powrót do tradycji Kościoła w pierwszych wiekach. Drogą wejścia do wspólnot neokatechumenalnych są prowadzone raz w roku w naszej parafii katechezy (poczętek w październiku każdego roku). Wspólnoty gromadzą się dwa razy w tygodniu: na nabożeństwie Słowo Bożego w salkach parafialnych według indywidualnego planu każdej ze wspólnot oraz na Eucharystii w sobotni wieczór. Obecnie w parafii istnieją 4 wspólnoty neokatechumenalne.

Wspólnota zapraszająca do dojrzałego i nieustannego nawracania się ku Jezusowi Chrystusowi oraz osobistego przyjęcia Osoby Ducha Świętego i życia w Jego obecności i mocy a także posługiwania darami duchowymi (charyzmatami) dla ewangelizacji nie tylko w Odnowie, ale w całym Kościele. Wspólnota spotyka się w każdy wtorek o godz. 19.00 w domu katechetycznym na parterze.

Wspólnota ekumeniczna odkrywająca również żydowskie korzenie chrześcijaństwa. Pomaga w formacji ekumenicznej oraz poprzez wzrost duchowy pragnie ukierunkowywać swoich członków na aktywne zaangażowanie do życia i posługi w Kościele. Spotkania w każdą środę o godz. 19.00 w domu katechetycznym na I piętrze. logo haszlama

Małe grupy spotykające się raz z tygodniu w domach na słuchaniu i wspólnym rozważaniu niedzielnej ewangelii i kazania, dzieleniu się swoim życiem, wspólnej modlitwie wstawienniczej i mobilizowaniu się do ewangelizacji osób, które spotykają. Link do strony WWWlogo komorki

W mocy Ducha Świętego pragniemy pogłębiać swoje relacje z Bogiem i innymi ludźmi, kładąc szczególny nacisk na relacje małżeńskie i rodzinne.Mount Sinai Egypt1

Wspólnota osób żyjących charyzmatem NINIWY, które ukończyły 25 rok życia. Spotkania podobnie do NINIWY koncentrują się na: poznawaniu duchowości oblackiej, pogłębionej katechezie, wartościach (dialog, przebaczenie, miłość, itp.), oraz różnorodnej modlitwie. Spotkania odbywają się raz w miesiącu w domu katechetycznym na parterze w salce Niniwy oraz raz w miesiącu w małch grupach w domach uczestników.logo niniwa

Część międzynarodowego ruchu mężczyzn, pragnących ponadprzeciętnego rozwoju swojego życia duchowego poprzez służbę innym, trwanie w Bożej mocy i odkrywanie radości życia według Bożego planu na wzór św Józefa. Spotkania w każdy 1 i 3 poniedziałek miesiąca o godz. 19.00 w domu katechetycznym na I piętrze. Link do strony WWW26473214.0db0255c0cc725.4-300x289

 

Wspólnoty Modlitewne

Składa się z wielu (w naszej parafii z 13) róż różańcowych, odmawiających każdego dnia cały różaniec (każda i każdy z zaangażowanych odmawia jedną tajemnicę). W danym tygodniu jedna z róż prowadzi różaniec o 17.15 w kaplicy adoracji. Spotkania wszystkich róż odbywają się w pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy Świętej o godzinie 8.30.różaniec

Wspólnota rozważająca i propagująca tajemnicę Bożego Miłosierdzia. Spotkania w każdy piątek o godz. 15.00 na odmawianiu koronki do Miłosierdzia Bożego w kaplicy adoracji w kościele.milosierdzie

Skupiona w szczególności na adoracji Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie (według ustalonego grafiku „dyżurów”). Spotkania odbywają się w 2 czwartek miesiąca o 16.00. W 2 piątki miesiąca wspólnota uczestniczy we Mszy Świętej w swojej intencji.najswietszySakrament

Grupa modlitewna gromadząca się w kościele na rozważaniu i medytacji Słowa Bożego a także uwielbieniu Boga kanonami Taize. Co roku przygotowuje osoby do uczestnictwa w Europejskim Spotkaniu Młodych. Spotkania w 3 czwartek miesiąca o godz. 19.30.taize-logo

Wspólnota w szczególny sposób skoncentrowana na modlitwie (codziennie, przez 9 miesięcy jedna tajemnica różańcowa) w intencji dzieci poczętych. Spotkania w 3 poniedziałek miesiąca na Mszy Świętej o godz. 18.00 a po niej w domu katechetycznym na parterze.duchowa adopcja

Wspólnota skoncentrowana na duchowym i materialnym wspieraniu Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w pracy w kraju i za granicą poprzez modlitwę, ofiarowanie swojego cierpienia, radości i dobrych uczynków. Spotkania odbywa się w 2 wtorek miesiąca na Mszy Świętej oraz na nabożeństwie do Św. Eugeniusza (po nabożeństwie spotkanie – często z udziałem misjonarzy z zagranicy – w domu katechetycznym)misjonarz-na-post-podziekowania2

Zespół muzyczny działający od 2009 roku. Jego zadaniem jest prowadzenie modlitwy uwielbienia. Zespół posługuje w różnych miejscach, a w parafii prowadzi raz w miesiącu (3 niedziela) WIECZÓR CHWAŁY od godz. 19.00 do 21.00. Zespół spotyka się w każdy czwartek o 19.00 w piwniczce. 10320555 831844476844819 5574680857924895033 n

Wspólnota modląca się tańcem angażującym dla Boga wszystkie sfery życia człowieka (ducha i ciało), pomagająca w radosnym odkrywaniu i wyrażaniu miłości do Boga. Spotkania odbywają się w 2 i 4 czwartki miesiąca o godz. 19.00 w sali św. Eugeniusza na I piętrze domu katechetycznego.modlitwa-tańcem

 

Wspólnoty zadaniowe

Sprzątanie kościoła oraz salek parafialnych. Spotkania w każdy wtorek oraz piątek od godziny 11.45 do 13.30.

Przygotowanie i udzielanie różnorakiej pomocy osobom potrzebującym. Spotkania w każdy czwartek od 9.00 do 11.00 w domu katechetycznym na parterze.

Wypożyczanie książek i filmów o tematyce religijnej. Biblioteka jest otwarta w każdą środę od 9.00 do 11.00 oraz od 16.30 do 18.30 w domu katechetycznym przy wejściu.

Przygotowanie materiałów, pisanie artykułów oraz składu gazetki parafialnej. Zespół spotyka się raz w miesiącu według potrzeb.

Wspólnota, posługująca czytaniem SŁOWA BOŻEGO podczas Mszy świętych. Każda osoba zaangażowana w wspólnotę ma wyznaczony dyżur na konkretnej MSZY.

Mężczyźni zaangażowani w pomoc w udzielaniu Komunii świętej na Mszach w kościele a przede wszystkim w roznoszenie Komunii w każdą niedzielę do domów chorych i starszych parafian.

Grupa rozwijająca dzieła ewangelizacji przez osoby świeckie, zachęcająca do słuchania Radia Maryja oraz kolportująca prasę katolicką. Organizuje pielgrzymki oraz przyjmuje ofiary na cele katolickiego Radia Maryja. Biuro czynne jest w każdą środę o 9.00 do 11.00 oraz od 16.00 do 18.00 w holu przy kancelarii parafialnej.

Rada składająca się z duchownych  i świeckich powoływanych przez Proboszcza na okres 5 lat, wspierająca Proboszcza poprzez opiniowanie spraw dotyczących parafii; formułowanie propozycji dotyczących pracy parafialnej, zarządzania dobrami materialnymi parafii itp. Na spotkaniach członkowie pogłębiają również swoją dojrzałość duchową i wiedzę religijną. Spotkania odbywają się po zarządzeniu przez ojca Proboszcza.

Zespół specjalistów świadczących pomoc w różnorakich sprawach w holu przed kancelarią:

- poradnia dla narzeczonych w poniedziałki od 16.00 do 18.00.

- radca prawny co 2 środa od 17.00 do 18.00. 

 

Inne wspólnoty

Wspólnota mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, w rozwiązywaniu wspólnego problemu i pomocy innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu. Spotkania odbywają się w każdy piątek o godz. 18.30 w domu katechetycznym przy wejściu.

Skupia osoby pragnące w sposób świadomy przeżywać i rozwijać powołanie ludzi świeckich w Kościele. W ramach pracy organizowane są spotkania z zaproszonymi ludźmi, specjalistami z różnych dziedzin. Spotkania odbywają się w każdą 2 środę miesiące o godz. 18.00 w domu katechetycznym przy wejściu.

Wspólnota spotyka się na modlitwie i rozważaniu prawd wiary zazwyczaj w każdy pierwszy wtorek miesiąca o godz. 15.30 w domu katechetycznym na parterze.

Spotkania odbywają się raz na kwartał.

 

Wspólnoty dziecięce oraz młodzieżowe

Ministranci i lektorzy. Spotkania odbywają się w każdą sobotę o 9.00 w domu katechetycznym na parterze. 110 1297844898

- grupa dla młodych od 2 klasy gimnazjum do 3 liceum. Spotyka się w każdy piątek o godz. 19.00 w salce NINIWA na parterze domu katechetycznego.

- grupa dla studentów i młodzieży pracującej do 25 roku życia. Spotyka się w każdą środę o godz. 19.00 w salce NINIWA na parterze domu katechetycznego.logo niniwa

Spotyka się w każdą niedzielę o 9.00 w domu katechetycznym na parterze oraz prowadzi śpiew na Mszach o godz. 10.00. 85a2c4 d4b02d29f2f230a65d0a5410d7e04149.jpeg 512

Prowadzi śpiew podczas większych uroczystości w parafii. 10885602 345971738922098 484192106392788187 n

Grupa dzieci poznających świat misji oraz wspierających misjonarzy i chrześcijan na misjach. Spotyka się w każdą sobotę o 9.00 w domu katechetycznym na I piętrze. PDMD logo

 

Różne aktywności

Własnoręczne sporządzanie ikon pod okiem instruktorki w duchu modlitewnym. ikona1

Jest to forma treningu biegowego połączonego z modlitwą na początku i końcu. Grupa spotyka się w każdy czwartek o godz. 20.30 pod krzyżem. Minimalna odległość do przebiegnięcia to 3 km. zm 34284 1

Jest to forma aktywności poprzez różnoraki trening. Zajęcia odbywają się w domu katechetycznym na I piętrze. 11949846231743433777aerobics architetto fran 01.svg.hi

Są to wyjazdy organizowane przez naszą parafię do różnych ciekawych miejsc. Informacje o pielgrzymkach znajdują się w ogłoszeniach parafialnych oraz w gablocie.bus-driver

Są to organizowane przez parafię wyjścia do kina na specjalne pokazy filmów o tematyce religijnej i nie tylko. Wyjścia organizowane są co kwartałe. KINO

W środy od 16.30 do 18.00 i w soboty od 8.30 do 10.00. 4599 dance

Wyjazd na narty organizowany podczas ferii zimowych. 72648

Wyjazd na spływ kajakowy organizowany podczas wakacji. info html eac4ea0

Jednodniowe wypady w góry organizowane 2 razy w roku.ikona gorska 1

 

 

 

 

 

 

 

Stały konfesjonał


Dni powszednie:

10:00-12:00

oraz

15:00-17:00

dodatkowe wydarzenia

dodatkowe wydażenia

budowa szopki

szopka m

rekolekcje nowe życie

pierwsze soboty miesiaca

różaniec 1 sobota

Kaplica adoracji


Dni powszednie:

8:30-17:45 i 18:30-22:00

Niedziela:

19:00-21:00

Link do kazań

kazania

kurs biblijny

kurs bibl m

adoracja nocna

adoracja nocna m

poradnia parafialna

poradnnia m