JE Orbit SlideShow

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO

1. Chrzest dziecka

Sakramentu chrztu świętego udzielamy w trzecią niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 11.30. Wyjątkowo, w przypadku trudności z dostosowaniem się do tego terminu przez rodzinę, udzielamy chrztu św. w niedzielę po Mszy św. o godz. 13.00 (rodzina przychodzi na Mszę św. o godz. 13.00, a po niej następuje chrzest w kaplicy chrzcielnej).  

Nauki przed chrztem dla rodziców i rodziców chrzestnych odbywają się w pierwszą i drugą środę miesiąca o godz. 19.00 w domu katechetycznym (obowiązuje jedna nauka przedchrzcielna).

 

Dokumenty potrzebne do chrztu dziecka:

a. akt urodzenia dziecka;

b. zaświadczenie od rodziców chrzestnych, że są praktykującymi katolikami i mogą dostąpić godności matki chrzestnej/ojca chrzestnego. Zaświadczenie takie rodzice chrzestni otrzymują w swojej parafii zamieszkania (nie mylić z zameldowaniem);

c. data ślubu kościelnego;

d. jeżeli rodzice z dzieckiem mieszkają w innej parafii niż parafia, w której ma się odbyć chrzest (nie mylić z zameldowaniem), wtedy potrzebne jest zezwolenie proboszcza z parafii zamieszkania;

 

2. Chrzestni dziecka

Chrzestni – muszą być praktykującymi katolikami:

a. systematycznie przystępują do spowiedzi i Komunii świętej

b. przyjęli sakrament bierzmowania;

c. powinni być dla dziecka przykładem wiary oraz miłości do Boga i ludzi;

d. przypominamy, iż chrzestnymi nie mogą być osoby: niewierzące; innej wiary; niepraktykujące; żyjące na kontrakcie cywilnym lub bez żadnego ślubu.

 

Dodatkowa informacja w sprawie chrzestnych oraz świadków chrztu

    Należy wybrać tylko jednego chrzestnego lub chrzestną, albo dwoje chrzestnych (mężczyznę i kobietę).

    Chrzestni winni mieć ukończone 16 lat, być katolikami, mieć przyjęty sakrament bierzmowania, prowadzić życie zgodne z wiarą.

    Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej może być dopuszczony – tylko razem z chrzestnym katolikiem (lub chrzestnymi katolikami) jedynie jako świadek chrztu.

    Wynika z tego, że katolik, który nie spełnia wymogów do pełnienia funkcji chrzestnego, nie może pełnić funkcji „świadka chrztu” (funkcja „świadka chrztu”, należy to ponownie podkreślić, jest zarezerwowana wyłącznie dla osób ochrzczonych, które nie należą do Kościoła Katolickiego). W czasie celebracji „świadek chrztu” uczestniczy w ceremonii chrztu zajmując miejsce przy rodzicach i rodzicu chrzestnym.