Kolejny dar Ducha Świętego przed nami. Tym razem dar bojaźni Bożej. Opowie nam o nim p. Zuzanna Marek. Dobrego odbioru.

Zadania do wykonania (proszę przesyłać na adres bierzmowanie.koszutka@gmail.com):

    1. Jak p. Zuzanna rozumie dar bojaźni Bożej?
    2. Podaj cytat z Psalmu, na który powołuje się p. Zuzanna.