20. marca w ostatnim dniu rekolekcji parafialnych, po każdej Mszy św. przy sprofanowanym krzyżu, modliliśmy się o opamiętanie i nawrócenie dla sprawców, a także o zadośćuczynienie dla Chrystusa ukrzyżowanego. Ojciec proboszcz na krzyżu umieścił tabliczkę z datą profanacji a także, z wezwaniem do modlitwy o nawrócenie. Wielu parafian oddawało cześć krzyżowi przez ucałowanie, czy zapalenie zniczy.

Zniszczona figura Jezusa Chrystusa pozostanie na krzyżu aż do Wielkiego Piątku.

Wszystkich prosimy o modlitwę, o opamiętanie i nawrócenie dla sprawców …

 

Boże, Ty chciałeś, aby Syn Twój cierpiał za nas na drzewie krzyża, aby nas wyzwolił spod władzy nieprzyjaciela, dozwól więc, abyśmy osiągnęli łaskę zmartwychwstania. Przez Chrystusa Pana naszego.

 

 

 

tekst: o. Robert Grabka OMI

foto: Piotr Czypionka