Od popołudnia 24 do południa 25 stycznia wspólnota Misjonarzy Oblatów na Koszutce przeżywała swój comiesięczny dzień skupienia. Tym razem animował go rektor WSD w Obrze o. Józef Wcisło OMI. Kaznodzieja przypomniał nam w naukach, o kontemplacyjnym charakterze życia zakonnego. Zachęcił do wierności przykazaniom Boga, stawiając za wzór św. Pawła, który był człowiekiem sprawiedliwym, który zachowywał przykazania, ale Bóg go powołał by uwierzył Jezusowi i zdał się tylko na Niego. Jedna z trafnych myśli kaznodziei to: im w życiu gorzej, tym dla życia duchowego lepiej…

 

Ojcu Józefowi serdecznie dziękujemy za wygłoszony dla nas dzień skupienia i życzymy błogosławieństwa Bożego w dalszej posłudze.