Od wielu lat nabożeństwo Słowa Bożego w naszej parafii jest wpisane w oficjalny program Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan opracowany przez Komisję ds. Ekumenizmu i Dialogu Międzyreligijnego Archidiecezji Katowickiej Kościoła Rzymskokatolickiego oraz Śląski Oddział Polskiej Rady Ekumenicznej.

Od samego początku to nabożeństwo ma też nieco inny charakter niż w pozostałych świątyniach chrześcijańskich gdzie przyjęło się wygłaszanie kazania przez duchownego reprezentującego inny kościół.

W naszej parafii od samego początku w miejsce kazania za zgodą Komisji i Śląskiego Oddziału PRE wprowadziliśmy świadectwa osób dla których jedność chrześcijan jest ważnym wyznacznikiem życia. W tym roku świadectwo wygłosiła Ania Kołek związana ze Wspólnotą DOM w Warszawie oraz Paweł Ziemba z Domu Modlitwy Katowice 24/7.

W tym roku, w nabożeństwie uczestniczyli:

  1. Ks. dr Adam Palion – Przewodniczący Komisji ds. Ekumenizmu i Dialogu Międzyreligijnego Archidiecezji Katowickiej Kościoła Rzymskokatolickiego
  2. Ks. dr Paweł Pielka – Diecezjalny Referent ds. Ekumenizmu Diecezji. Sosnowieckiej, pracownik naukowy Katedry Eklezjologii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.
  3. Ks. Adam Stelmach – z kościoła polskokatolickiego, Proboszcz Parafii pw. Matki Bożej Bolesnej w Sosnowcu i jednocześnie wiceprzewodniczący Śląskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej.
  4. Pastor Ireneusz Górczyński – pastor II Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów „OPOKA” w Katowicach.
  5. Ks. Biskup Henryk Rother – Sacewicz ze Wspólnoty Kościołów Chrystusowych, gorliwy ekumenista, wieloletni członek Komitetu Krajowego Towarzystwa Biblijnego w Polsce, inicjator Dni Biblijnych na Śląsku i w Zagłębiu.

 

Nabożeństwu przewodniczył Ojciec Proboszcz Bartosz Madejski OMI, który wprowadził niesamowicie ciepłą, przyjazną atmosferę.

Oprawę muzyczną (składającą się przede wszystkim z kanonów z Taize) zapewniła schola parafialna.

Watro też podkreślić inne ważne i charakterystyczne elementy nabożeństwa w naszej parafii:

Pierwszym z nich jest modlitwa powszechna animowana przez przedstawicieli Domu Modlitwy Katowice 24/7. Poszczególne wezwania są bardzo mocno osadzone w konkretnych problemach współczesnego świata i chrześcijaństwa a także rozpoczynane lub kończone wersetami biblijnymi adekwatnymi do poszczególnych wezwań. Po każdym z wezwań na specjalnie przygotowanym świeczniku zapalana jest jedna świeca. Po zakończonej modlitwie powszechnej, na wezwanie głównego celebransa, wszyscy duchowni i uczestnicy nabożeństwa są zaproszeni do gestu włączenia się do tej wspólnej modlitwy poprzez zapalenie i umieszczenie na świeczniku swojej świecy

Również znak pokoju jest celebrowany w szczególny sposób, gdyż w naszej parafii duchowni nie tylko przekazują sobie to pozdrowienie, ale również wychodzą z nim do ludzi zebranych na nabożeństwie co tworzy niesamowicie ciepłą i serdeczną atmosferę

Po nabożeństwie nie tylko duchowni, ale wszyscy uczestnicy nabożeństwa są zaproszeni na poczęstunek przygotowany przez Wspólnotę HASZLAMA w salkach domu parafialnego…

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przygotowanie i prowadzenie tego nabożeństwa. Dziękujemy także wszystkim, którzy w nabożeństwie uczestniczyli.

 

(tekt: A. Dylus/ o. Robert OMI/ foto: A. Dylus)