Pani Beacie i całemu zespołowi składamy z serca płynące – Bóg zapłać!