W drugim dniu Triduum zebraliśmy się w naszej parafialnej świątyni, aby razem z Jezusem przejść Jego drogę krzyżową. Liturgii przewodniczył o. Sławomir Matoryn OMI, a słowo Boże wygłosił o. Robert Grabka OMI.

W wygłoszonym słowie kaznodzieja zachęcił nas, abyśmy spojrzeli na mękę oczami Maryi, która dała światu Zbawiciela w stajence Betlejemskiej, a świat oddał Jej ciało martwego Syna na wzgórzu Golgoty. To Ona towarzyszyła Jezusowi do końca, aż po ostatnie „wykonało się”. Widząc cierpienie Matki Bożej, a jeszcze bardziej cierpienie Jej Syna za nasze grzechy, nie pozostaje nam nic innego, jak powiedzieć pokorne „dziękuję”.

Po zakończonej liturgii rozpoczęła się adoracja przy Grobie Pańskim. Trwała ona całą noc.