Rozpoczęliśmy wspólną liturgię o godzinie 18:00. Przewodniczył jej przełożony naszego domu zakonnego, o. Krzysztof Czepirski OMI. Bardzo wymowne było podkreślenie przed Eucharystią, że to wszystko dokonuje się teraz i dzisiaj – to znaczy, że liturgia przenosi nas do tych wydarzeń i pozwala razem z Apostołami być przy Chrystusie, słuchać Jego słów i dać sobie obmyć nogi. Słowo Boże wygłosił do nas o. Sylwester Maćkiewicz OMI. Przedstawił nam na nowo istotę dwóch sakramentów ustanowionych przez Chrystusa w Wieczerniku – kapłaństwa i Eucharystii. W słowie skierowanym przez kaznodzieję wybrzmiała również mocna zachęta do przyjmowania Komunii świętej, aby być najgłębiej zjednoczonym z Chrystusem i móc dzięki temu dążyć do świętości. Pod koniec poprosił natomiast wszystkich o trzy rzeczy:

  1. o modlitwę za kapłanów
  2. o przebaczenie naszych kapłańskich upadków i grzechów
  3. o przypominanie nam, że mamy służyć ludowi Bożemu

Całą uroczystość zwieńczyły życzenia złożone przez wiernych dla całego prezbiterium. Poniżej zdjęcia z tego wydarzenia, wykonane przez p. Adama Dylusa.