Jezus próbuje się ukryć przed ludźmi? Jak to? Przecież jest środku publicznej działalności! To pragnienie ukrycia również daje nam sporo do myślenia. Nie próbuj być wiecznie w działaniu! Szukaj miejsca ukrycia, aby złapać dystans. To nie jest nic złego. Wręcz przeciwnie – to jest potrzebne, aby działać jeszcze lepiej!