A ty co chcesz dzisiaj przynieść Jezusowi? Słowo Boże zaprasza nas do tego, abyśmy rozpoznawali przychodzenie Boga w naszym życiu i nie tracili żadnej okazji, by się minąć z Tym, który przynosi zdrowie!