Przeżywaliśmy uroczystość Objawienia Pańskiego, czyli tzw. Trzech Króli. To dla nas, oblatów był dzień inny niż wszystkie. Na obiad bowiem przyjechali do nas w odwiedziny bracia Bonifratrzy z pobliskich Bogucic. Mogliśmy wspólnie zjeść obiad i spędzić czas we wspólnocie. Oprócz tego wieczorową porą zebraliśmy się z kaplicy, skąd wyruszyła „kolęda” do poszczególnych pokoi naszych współbraci. Modlitwą przewodzili najświeżsi członkowie naszej wspólnoty, ojcowie: Sławomir Matoryn OMI i Robert Grabka OMI. Odwiedzili nasze pokoje, pomodlili się za każdego mieszkańca klasztoru z osobna i poświęcili cały nasz dom zakonny. Tymczasem trwa nadal „kolęda” w naszej parafii. Polecamy waszej modlitwie wszystkich kolędników: ojców i ministrantów, którzy im towarzyszą. Nawet jedno „Zdrowaś” będzie wielkim wsparciem, aby każde spotkanie duszpasterskie w domu przyniosło błogosławieństwo wszystkim parafianom.