19 grudnia poświęciliśmy odnowioną i przeniesioną w nowe miejsce mozaikę św. Antoniego. Ojciec Sergiusz, gwardian franciszkanów z Panewnik, wygłosił kazanie zachęcające wszystkich czcicieli świętego z Padwy do naśladowania go w poszczególnych dziedzinach swego życia. Po Mszy św. o 8:00 liczni parafianie zgromadzili się w refektarzu na spotkaniu z ojcem gwardianem.