12.12.2017 (Mt 18,12-14)
Przez to, że słyszymy, co nie jest wolą Boga (mówi o tym Jezus) poznajemy zarazem, co jest Jego wolą. A jest nią życie! Bóg jest promotorem życia! Wszystko czyni, abyśmy żyli. Szuka tak długo, aż znajdzie, by dać życie. Uciesz się tym, że Bóg ciebie poszukuje i nie godzi się na twoją śmierć. Naśladuj Go również w takie postawie i stań się promotorem życia i szukania zagubionych.