DZIĘKUJEMY WYKONAWCOM TEGO WIELKIEGO DZIEŁA I WSZYSTKIM ICH WSPOMAGAJĄCYCH,
DZIĘKUJEMY TAKŻE ZA WSPARCIE FINANSOWE MALOWANIA NASZEGO KOŚCIOŁA,
DZIĘKUJEMY BARDZO I KTO MOŻE, NIECH JESZCZE POMOŻE
RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA NSPJ,
UL. MISJONARZY OBLATÓW MN 12, 40-129 KATOWICE,
NUMER KONTA: 85 1090 1809 0000 0000 7901 2067